progenion-garantie

Garantie op Progenion luchtreinigers.

Progenion is lid van de Stichting Webshop Keurmerk. U ontvangt standaard twee jaar garantie op al onze luchtreinigers met ionisator.
De door onze aangeboden garantie doet niets af aan de wettelijke garantie waar u als consument recht op heeft.
Voor particuliere klanten gaan de garantie bepalingen volgens onze standaard algemene voorwaarden
Voor zakelijk klanten gaan de garantie bepalingen volgens onze Progenion algemene zakelijke voorwaarden.
Voor wederverkoper gelden bijzondere algemene voorwaarden. Welke op te vragen zijn via ons reguliere e-mailadres.

Webshop keurmerk Progenion BV

Garantie of reparatie aanmelden.

Heeft u een probleem met een van onze producten? Dat is vervelend en we willen u dan ook zo spoedig mogelijk helpen.
Om u zo snel mogelijk te helpen hebben we een eenvoudige online retoursprocedure. U kunt uw product eenvoudig online
aanmelden waarna wij u een retourlabel sturen en wanneer het product ontvangen hebben zo spoedig mogelijk repareren of
vervangen. Deze procedure zal maximaal 14 dagen in beslag nemen. Login op uw account en u kunt uw reparatie of garantie hier aanmelden.

garantie-aanmelden
geen-garantie

Geen garantie

Verkeerd of geen reiniging of bedieningsfouten vallen buiten de garantie.
Onze garantie geldt niet als slijtage of storing kennelijk voortvloeit uit gebrek aan onderhoud, of als de slijtage als gebruikelijk kan worden gezien.

Ook in de volgende situaties vervalt onze garantie:
• Als het gebruik niet overeenkomt met het doel van het apparaat;
• Als het gebruik onoordeelkundig is, bijv. niet volgens onze meegeleverde instructies;
• Als er (kwade) opzet of grove slordigheid in het spel is;
• Als derden veranderingen c.q. beschadigingen veroorzaken in of aan het product;
• Als de datum op het afleverbewijs aangepast of niet meer leesbaar is (bijv. door kopiëren);
• Als er sprake is van externe gevaren (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen e.d.);
• Als u niet aan uw verplichtingen voldoet en in gebreke blijft.