luchtreiniger-met-bevochtiger-9202uvs
luchtreiniger-met-ionisator-progenion-pr369
luchtreiniger-pr450C-ulpa-progenion

Wat is fijnstof?

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle stofdeeltjes in de lucht. Daarbij gaat het om deeltjes van verschillende omvang, tot een doorsnede van maximaal 10 micrometer (0,001 centimeter). Fijnstof (https://www.rivm.nl/fijn-stof) is met het blote oog niet te zien. Het wordt pas zichtbaar als bij bepaalde weersomstandigheden smog ontstaat. Fijnstof bestaat voor het grootste gedeelte uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak. Maar ook elementair koolstof en koolstofverbindingen dragen bij aan fijnstof.
Fijnstof bestaat voor een paar procent uit roet. Uit onderzoek blijkt dat, van alle stoffen in fijnstof, roet de meeste schade kan veroorzaken aan het milieu en de gezondheid. Roet is in feite een combinatie van koolstof en koolstofverbindingen. Deze komen vooral vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen (dieselmotoren) en organisch materiaal (biomassa, bosbranden).Progenion luchtzuiveraars zijn uitgerust met het HEPA-filter. Deze staat wereldwijd bekend als het meest luchtzuiverende filter!

Waar bevindt zich fijnstof?

Fijnstof bevindt zich overal in de lucht. Op de ene plek is het meer aanwezig dan op de andere, maar fijnstof is echt overal. De meest schone lucht vind je boven zee, daar komen de minste deeltjes fijnstof voor. Boven land neemt het aantal deeltjes fijnstof toe en in grote steden ligt gehalte dat nog hoger.

Een klein deel van alle fijnstof is afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals zeezout en opwaaiend stof. Veruit het meeste fijnstof (75 tot 80 procent) komt in de lucht door wat mensen doen.

Dat heeft alles te maken met het verbrandingsaerosol. Dat zijn alle deeltjes die vrijkomen bij verbrandingsprocessen. Denk daarbij aan verkeer, houtverbranding en energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dat vindt meer plaats in grote steden, waardoor daar meer fijnstof in de lucht aanwezig is.

Hoe gevaarlijk is fijnstof?

Een hoge concentratie fijnstof is gevaarlijk. Het is zaak dat er zo min mogelijk van in je lichaam terechtkomt. Hoe schadelijk fijnstof precies is voor je gezondheid, hangt af van een aantal factoren. Zo maakt het uit waar het fijnstof uit bestaat, om hoeveel deeltjes het gaat en hoe groot deze deeltjes fijnstof zijn. Hoe kleiner het deeltje, hoe moeilijker het is voor het lichaam om het op te ruimen. Kleine deeltjes blijven na het inademen dus langer achter in de longen. Daardoor kunnen ze ook sneller via de longen in het bloed belanden en zo andere organen bereiken.

Hoe gevaarlijk fijnstof is, hangt er ook vanaf hoe gevoelig je ervoor bent. De risicogroep bestaat uit onder andere kinderen, ouderen en mensen met hart-, vaat-, of longziekten. Behoor jij tot deze groep? Dan kan je door fijnstof last krijgen van hoesten en benauwdheid. Soms verdwijnen de klachten weer als de concentratie fijnstof in de lucht afneemt. Maar uit onderzoek (https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/RIVM%20nota%20Luchtkwaliteit%20en%20gezondheidswinst_REV20170317.pdf) van het RIVM blijkt ook dat zieke mensen eerder kunnen sterven als gevolg van een hoge concentratie fijnstof.

Het inademen van fijnstof kan fikse gezondheidseffecten veroorzaken, zoals een verminderde longfunctie of toenemende luchtwegklachten. Ook zijn er effecten op de ontwikkeling van een foetus. Uit onderzoek blijkt tevens dat er mogelijk een effect is op diabetes en dementie. Bij langdurige blootstelling aan fijnstof heb je in Nederland zelfs een verminderde levensduur van ongeveer negen maanden!

Voorkom inademing van te veel fijnstof. Ga voor een Progenion luchtzuiveraar met HEPA-filter, zorg voor schone lucht in je eigen huis en blijf gezond!

hepa-luchtreiniger-progenion-pr950uvs-zwart
luchtreiniger-met-uv-ionisator
luchtreiniger-met-ionisator-progenion-pr124

Wat zijn de regels voor fijnstof?

De kwaliteit van onze lucht moet zo hoog mogelijk zijn. Daarom stelt de Europese Unie eisen aan de luchtkwaliteit. Er zijn grenzen voor de maximaal toegestane concentratie fijnstof in de lucht. De concentratie fijnstof wordt uitgedrukt in µg/m3, oftewel microgram per kubieke meter. De hoeveelheid fijnstof in Nederland mag gedurende een jaar niet hoger zijn dan 40 µg/m3. Deze grens moet ons beschermen tegen de lange termijneffecten van fijnstof.

Daarnaast wordt per dag gekeken naar de hoeveelheid fijnstof in de lucht. De grens per dag is 50 µg/m3 en deze mag in een jaar tijd op maximaal 35 dagen worden overschreden. Deze regel is er vooral om ons te beschermen tegen de korte termijneffecten van fijnstof.

Ondanks alle Europese regels komt het in Nederland regelmatig voor dat er veel fijnstof in de lucht aanwezig is. Bescherm jezelf hiertegen en zorg dat je binnenshuis en op kantoor schone lucht inademt. Investeer in je gezondheid en bekijk welke

Waarom een luchtreiniger bij fijnstof?

Iedereen heeft baat bij schone lucht. Als de concentratie fijnstof in de lucht hoog is, duidt dat op een vervuilde lucht. Het inademen daarvan is gevaarlijk. Wanneer de lucht sterk vervuild is, bijvoorbeeld bij sterke smog, kan korte blootstelling al zorgen voor acute effecten. Denk aan hoesten, benauwdheid en verergering van luchtwegklachten.

Op lange termijn heeft een hoge concentratie fijnstof mogelijk effect op diabetes en dementie, zo blijkt uit onderzoek. Voor de gemiddelde Nederlander zorgt blootstelling aan vervuilde lucht ervoor dat het leven dertien maanden korter duurt, waarvan negen maanden veroorzaakt zijn door fijnstof.

Dat zit zo. Fijnstof zelf is niet direct dodelijk. Het zit hem in ziektes die door fijnstof worden verergerd. Denk daarbij aan effecten van verergering van bijvoorbeeld aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel en aan luchtwegen en longen. De combinatie van een bestaande ziekte en overlast door fijnstof, zorgt over het algemeen voor een eerder einde van het leven.

Naast een korter leven zagen onderzoekers ook andere effecten van fijnstof, zoals verergering van bestaande aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel, luchtwegen en longen. Ook een hoger verzuim op school en werk blijkt verband te houden met hogere concentraties fijnstof.

Ongeveer 90 procent van de tijd ben je niet in de buitenlucht, maar ergens binnen. Denk aan alle tijd die je doorbrengt in huis, op school of op het werk. Daarom is het verstandig om zelf de lucht binnenshuis te zuiveren van fijnstof en zo de schadelijke gevolgen tegen te gaan. De luchtkwaliteit in je eigen huis kan je snel en eenvoudig verbeteren met een luchtreiniger van Progenion.

Voor wie zijn luchtreinigers tegen fijnstof?

Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid van iedereen, maar met name voor mensen in risicogroepen (https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-en-gezondheid/gezondheidseffecten-luchtverontreiniging/luchtkwaliteit-hooggevoelige-groepen). Volgens de Gezondheidsraad gaat het daarbij met name om kinderen, ouderen en mensen met hart-, vaat-, of longziekten. Voor hen is het extra belangrijk dat de lucht die ze inademen schoon is. Een luchtzuiveraar van Progenion met HEPA-filter zorgt daarvoor.

Dat ouderen gevoeliger zijn voor fijnstof komt niet alleen doordat zij vaker last hebben van chronische longziekten en hart- en vaatziekten. Veroudering op zich speelt ook een rol. Dat komt doordat ouderen al hun hele leven zijn blootgesteld aan luchtverontreiniging en door luchtweginfecties die ze tijdens hun leven hebben gehad. Hierdoor zijn ze extra gevoelig voor luchtverontreiniging en hebben ze over het algemeen een verminderde longfunctie.

Ook kinderen zijn gevoeliger voor fijnstof. Dat komt doordat ze in verhouding tot hun lichaamsgewicht veel lucht inademen en doordat ze kleinere longen en luchtwegen hebben. Daarnaast zijn de luchtwegen en longblaasjes nog in ontwikkeling en hebben ze vaker astma en acute luchtweginfecties.

Verder wijst de Gezondheidsraad ook zwangere vrouwen aan als hooggevoelige groep. Steeds meer onderzoeken zien een verband tussen blootstelling aan fijnstof en de effecten op een ongeboren kind.

Ten slotte benoemt de Gezondheidsraad ook hoogblootgestelde groepen als risicogroep voor fijnstof in de lucht. Daarbij gaat het met name om mensen die wonen of werken op plaatsen met veel luchtverontreiniging. Voorbeelden zijn de omgeving van een vliegveld, stadscentra en gebieden langs drukke wegen.

Samenvattend, voor een grote groep mensen is blootstelling aan fijnstof extra gevaarlijk. Met name voor hen is het daarom aan te raden om ervoor te zorgen dat de lucht die ze binnenshuis inademen, zo schoon mogelijk is.

Hoe werkt een luchtreiniger tegen fijnstof?

Er zijn allerlei soorten luchtreinigers tegen fijnstof. Deze luchtzuiveraars hebben verschillende soorten luchtreinigingstechnieken. In de basis is het zo dat elke luchtreiniger een luchtstroom creëert met behulp van een ingebouwde ventilator. Daarna wordt deze luchtstroom langs één of meerdere filters geleid. Filters kunnen vervangbaar of niet-vervangbaar zijn. De (fijn)stof en andere schadelijke deeltjes blijven achter op het filter en de luchtreiniger blaast de schone lucht weer de ruimte in.

Daarnaast kunnen luchtreinigers extra functies hebben. Bijvoorbeeld een elektrostatisch filter. Deze haalt dankzij de ionisatiefunctie (fijn)stof, maar ook andere schadelijke deeltjes uit de lucht. Denk daarbij aan virussen, tabaksrook, bacteriën, schimmels, pollen, huisstofmijt en micro-organismen. De ionisatiefunctie houdt in dat omringende lucht wordt geïoniseerd. Dat betekent dat negatieve ionen zich vastkleven aan stofdeeltjes. Daardoor wordt de stof zwaarder en zakt het naar beneden. Op deze manier worden de schadelijke stofdeeltjes uit de lucht gehaald.

Negatieve ionen zorgen dus voor gezonde lucht. Het is bewezen dat negatieve ionen een positief effect (https://www.nature.com/articles/srep11431) hebben op het lichaam en de longen. Onderzoek toont aan dat negatieve ionen in de lucht tal van ziekteverwekkende bacterie- en virussentypen onschadelijk maken. Alle luchtreinigers van Progenion zijn uitgerust met een ionisator. Per luchtreiniger leggen we precies uit met welke technieken en filters het apparaat is uitgerust.

Daarnaast heeft Progenion luchtzuiveraars met het extreem zuiverende HEPA-filter. Deze krachtpatsers zijn de oplossing voor fijnstof binnenshuis. HEPA staat voor high-efficiency particulate air en staat wereldwijd bekend als het meest luchtzuiverende filter.

De meest effectieve luchtreinigers van Progenion om de gevolgen van fijnstof tegen te gaan zijn de luchtreinigers met HEPA-filter PR-950UVS en de PR-450C. Deze halen
deeltjes uit de lucht die zo klein zijn als 0,3 micron, oftewel 0,000003 meter. Om aan te geven hoe klein dit is: tien microns samen zijn met het blote oog nog niet te zien. De luchtreinigers van Progenion hebben een effectiviteit van 99,97 procent!

Wat is een luchtzuiveringsapparaat tegen fijnstof?

Een luchtzuiveringsapparaat of luchtreiniger van Progenion zuivert de lucht in een bepaalde ruimte. Progenion heeft luchtzuiveraars in verschillende soorten en maten, geschikt om fijnstof tegen te gaan. Als je kiest voor een luchtreiniger om de effecten van fijnstof te bestrijden, is het handig om vooraf te weten in welke ruimte je het fijnstof wilt verminderen.

Fijnstof komt vrij bij alledaagse bezigheden. Zo wijst onderzoek uit dat bij het braden van vlees en het wokken van groenten op hoge temperatuur veel fijnstof vrijkomt. Een luchtzuiveraar in de keuken biedt hiervoor uitkomst.

Een luchtzuiveraar is ook de oplossing in een ruimte waar gerookt wordt. Bij roken komt veel fijnstof vrij en bovendien is de sigarettenrook al bij het binnen stappen van de ruimte te ruiken. De geur van tabak trekt in de gordijnen en bekleding van je meubels. Met een luchtreiniger van Progenion is deze overlast tegen te gaan.

Kortom, zorg dat je weet welke bron van fijnstof jij wilt bestrijden. Bevindt deze bron zich in een grotere ruimte, zoals de woonkamer of de keuken? Dan is een krachtige luchtreiniger wat jij nodig hebt. Wil je de lucht zuiveren in een ruimte van ongeveer tien vierkante meter, zoals de badkamer? Dan is een meer compacte luchtzuiveraar voor jou de oplossing.

Welke luchtreiniger heb ik nodig bij fijnstof?

Luchtreinigers van Progenion helpen de overlast van fijnstof voor een groot deel te beperken. Luchtreinigers die zijn uitgerust met een HEPA-filter bieden de oplossing. HEPA staat voor high-efficiency particulate air en staat wereldwijd bekend als het meest luchtzuiverende filter.

De meest effectieve luchtreinigers van Progenion om de overlast van fijnstof tegen te gaan zijn de PR-950UVS en de PR-450C. Deze halen deeltjes uit de lucht die zo klein zijn als 0,3 micron, oftewel 0,000003 meter. Dit is zo klein, dat tien microns samen nog niet met het blote oog te zien zijn. Met een effectiviteit van 99,97 procent zijn de luchtreinigers van Progenion buitengewoon effectief tegen fijnstof!

Luchtreiniger PR-950UVS
De Progenion PR-950UVS zuivert de lucht wanneer dat nodig is. De optionele sensortechnologie meet de luchtkwaliteit en past zo automatisch het ventilatieniveau aan. De luchtkwaliteit wordt aangegeven met de LED-lichtring aan de voorzijde van de luchtreiniger en een digitale deeltjesmeter aan de bovenkant. De PR-950UVS is een van de meest innovatieve luchtreinigers uit het assortiment van Progenion. Deze veelzijdige luchtreiniger zuivert de lucht optimaal via een combinatie van geavanceerde luchtreinigingstechnieken die ook worden gebruikt in ziekenhuizen en de ruimtevaart. De PR-950UVS combineert modern design met een effectieve werking. In vijf stappen schakel je van fluisterstil naar intensief. In de ultrastille stand zuivert dit apparaat de lucht continu en bijna onhoorbaar. In de hoogste stand wordt allerlei fijnstof in de lucht snel en effectief verwijderd.

Luchtreiniger PR-450C
Een uitstekend alternatief voor de PR-950UVS is de PR-450C van Progenion. Deze stille, veelzijdige en professionele luchtzuiveraar is volgepakt met professionele luchtzuiveringstechnologie en voorzien van de meest moderne sensortechnologie. In een wereld waar schone lucht steeds belangrijker wordt, biedt deze luchtzuiverende krachtpatser de oplossing voor fijnstof in vrijwel alle ruimtes, zoals woonkamers, slaapkamers en kantoren.

De Progenion PR450C luchtzuiveraar is uitgerust met optionele sensortechnologie. Deze technologie zorgt ervoor dat de lucht automatisch gefilterd wordt wanneer de luchtkwaliteit laag is. Zo blijft de kans op overlast door fijnstof klein. Het is ook mogelijk deze functie uit te schakelen als je zelf de volledige controle wilt hebben over wanneer de lucht gezuiverd moet worden. Zo kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld de UV-lamp en ionisator handmatig in of uit te schakelen.

Wanneer gebruik ik een luchtreiniger tegen fijnstof?

Luchtreinigers van Progenion tegen fijnstof zijn 24 uur per dag te gebruiken. Onze luchtzuiveraars zijn duurzaam en zuinig in energieverbruik. De meest effectieve luchtreinigers tegen fijnstof, de PR-950UVS en de PR-450C, zijn uitgerust met optionele sensortechnologie. Deze techniek zorgt ervoor dat de lucht automatisch gefilterd wordt als de lucht van slechte kwaliteit is. Op deze manier is de kans op overlast door fijnstof binnenshuis altijd klein.

Natuurlijk kan je deze functie ook uitschakelen als je zelf de volledige controle wilt hebben over wanneer de lucht gezuiverd moet worden. Kies er bijvoorbeeld voor om de ionisator en de UV-lamp handmatig in of uit te schakelen.

Het verbruik van een luchtreiniger verschilt per type. Daarnaast zijn er luchtreinigers die verschillende standen hebben. Onze HEPA luchtreiniger PR-950UVS  kan je bijvoorbeeld op vijf verschillende standen gebruiken. Wanneer de luchtreiniger op een lage stand staat, verbruikt het apparaat minder stroom dan op een hoge stand.

Uniek is onze luchtreiniger met ionisator PR-124. Met een miniem energieverbruik van 2.8 Watt per uur is de PR-124 luchtreiniger met ionisator absoluut de meest energiezuinige luchtreiniger op de markt. Deze luchtreiniger is perfect geschikt voor kleine ruimtes, zoals het kantoor of de printerruimte.

Hoe vind ik een goede luchtreiniger tegen fijnstof?

Bij Progenion ben je aan het juiste adres voor de oplossing voor overlast door fijnstof. Onze luchtzuiveraars zorgen ervoor dat de gevolgen van fijnstof in de lucht aanzienlijk kleiner worden. Op onze pagina Luchtreinigers vind je alle luchtreinigers van Progenion in een handig overzicht. Per luchtzuiveraar staat uitgebreid omschreven hoe het apparaat werkt, wat het kan en voor welk doel deze het meest geschikt is.

Direct naar de beste luchtreinigers tegen overlast door fijnstof:

Welke luchtreiniger past bij mij ?

Progenion geeft jou advies op maat.
Neem met ons contact op via ons e-mailadres info@progenion.pl
of bel met +31 74 8511901 en we helpen jou
bij het vinden van de perfecte luchtreiniger!